,,,,,

 

tel./fax 87 643 28 55 <> e-mail: admin@sp2aug.pl  <>  http://sp2aug.pl


webmaster: S. Polak, e-mail: spol2006@gmail.com

  Strona główna  Dyrekcja  Nauczyciele  Archiwum  sp2aug.pl  BIP www.gim2.vdl.pl
 

 

Biblioteka


PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W AUGUSTOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Osoby odpowiedzialne za realizację planu:

nauczyciel bibliotekarz Małgorzata Sawicka

Najważniejszym zadaniem biblioteki w zakresie pracy pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym jest popularyzacja czytelnictwa i zbiorów biblioteki poprzez zajęcia i imprezy czytelnicze.  Ważna jest też realizacja zaplanowanych zadań z Narodowego Programu  Rozwoju Czytelnictwa poprzez  wybór, zakup i opracowanie  książek, imprezy czytelnicze. Najistotniejszym zadaniem w zakresie prac organizacyjno - technicznych jest  selekcja i komputeryzacja zbiorów.

Praca pedagogiczna:

Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych:

         Organizacja imprez czytelniczych:  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych-  gazetka ścienna, gry i zabawy, pasowanie na Czytelnika klas I, spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem,  organizacja akcji i warsztatów z książką Mirabelka - świętowanie stulecia niepodległości .

         Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom -dzień wspólnego czytania.

         Organizowanie spotkań z autorami książek dla dzieci i młodzież - pozyskiwanie środków z projektów .  Spotkanie z Witoldem Vargasem - marzec 2019.

         Organizacja szkolnych konkursów - np. konkurs o Sybirze z zespołem humanistycznym

         Organizowanie wystaw - np. na Święto Szkoły, okolicznościowych o autorach, ciekawych ksiażek, nowości.

         Współpraca z Miejską Biblioteką  Publiczną, Miejskim Domem Kultury poprzez: informowanie uczniów o konkursach, przyjmowanie zgłoszeń, pomoc uczniom  w przygotowaniach do konkursów, przeprowadzanie eliminacji szkolnych, udział w jury konkursów, opieka nad uczniami podczas wyjść na konkursy.

         Głośne czytanie w  wybranych klasach I - VIII i gimnazjum wybranych fragmentów współczesnej prozy dla dzieci oraz rozmowa na temat przeczytanych tekstów.

         Prezentacja nowości czytelniczych  w celu zachęcenia do wypożyczania uczniów rzadko korzystających z biblioteki szkolnej.

         Doradztwo w wyborach czytelniczych

         Pomoc uczniom przygotowujacym się do konkursów przedmiotowych.

         Wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego.

         Promocja działań biblioteki: informowanie społeczności szkolnej i lokalnej o organizowanych konkursach, imprezach czytelniczych i nowościach zakupionych do biblioteki, zamieszczanie odpowiednich informacji na stronie internetowej i Facebooku biblioteki, sporządzanie notatek prasowych.

         Pozyskiwanie książek od darczyńców, akcja „Podaruj bibliotece książkę.

Wdrażanie czytelników do aktywnego odbioru dóbr kultury:

         Wystawki, ekspozycje książek, czasopism, zakupy książek o tematyce regionalnej, wycieczki do innych bibliotek.

Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów:

         Spotkania z ludźmi realizującymi swoje życiowe pasje, których życie i działania mogą stać się inspiracją dla uczniów – dla klas IV - VIII i gimnazjum

         Kierowanie lekturą czytelników majacych sprecyzowane zainteresowania.

Działania rozwijające  wrażliwość kulturową i społeczną uczniów:

         Spotkania z ludźmi mogącymi przekazać żywą historię - Sybirakami, osobami działającymi w AK.

         Propagowanie twórczosci regionalnych pisarzy, poetów.

Wspieranie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do korzystania z informacji i mediów oraz do samokształcenia przez całe życie

         Przeprowadzenie zajęć z zakresu  edukacji czytelniczej i medialnej w klasach I – VII i gimnazjum w miarę potrzeb zgłoszonych przez  nauczycieli.

         Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem w w celu poznania uczniów i ich preferencji czytelniczych, zainteresowań z róźnych dziedzin.

         Przygotowywanie materiałów potrzebnych nauczycielom do prowadzenia lekcji.

         Porady indywidualne, rozmowy z czytelnikiem, porady biblioteczne, rzeczowe, tekstowe.

         Pomoc w odrabianiu prac domowych.

Opieka nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej

         Pomoc uczniom w korzystaniu z Centrum.

         Rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z Internetu.

 

Samokształcenie

         Uczestniczenie w szkoleniach dla bibliotekarzy.

         Uczestniczenie w pracach zespołów szkolnych.

Praca biblioteczno – techniczna:

         Organizacja i udostępnianie zbiorów: prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, zamówienie w miarę potrzeb kart i druków bibliotecznych

         Przygotowanie nowych kartotek czytelników, zaktualizowanie kart czytelników i założenie nowych dla uczniów klas pierwszych i nauczycieli.

         Przekazanie księgozbioru podręcznei: słowników, encyklopedii, atlasów do klasopracowni.

         Prowadzenie rejestru wypożyczeń i czasopism, osób korzystających z czytelni i stanowisk komputerowych, odnotowywanie kwerend czytelniczych.

         Planowanie i sprawozdawczość: opracowanie rocznego planu pracy biblioteki, prowadzenie statystyki dziennej, prowadzenie rejestruodwiedzin w czytelni,  prowadzenie statystyki półrocznej i rocznej, analiza stanu czytelnictwa w szkole, informowanie wychowawców o czytelnictwie ich klas, sprawozdanie z prac biblioteki szkolnej za I semestr i cały rok, sporządzanie statystyki zakupów.

         Współpraca z główną księgową szkoły: uzgadnianie stanu finansowego księgozbioru, przekazywanie dowodów wpływów po każdorazowej zmianie stanu księgozbioru, , ustalanie kwot na zakup książek.

         Prenumerata prasy, akcesja prasy.

         Uzupełnianie księgozbioru: zakup lektur, nowości wydawniczych, opracowanie: katalogowanie, klasyfikacja, techniczne opracowanie nowych nabytków, obłożenie w foli.

         Selekcja zaczytanych i nieaktualnych książek.

         Konserwacja zbiorów: sklejanie książek zniszczonych, okładanie w folię.

         Melioracja katalogu.

         Komputeryzacja księgozbioru w programie MOL 2000+.

         Inne prace zlecone przez dyrektora szkoły

               Podręczniki:

Przyjęcie podreczników i ćwiczen do klas I- VIII i klas gimnazjalnych. Sprawdzenie stanu ilościowego, wpisanie do ksiegi inwentarzowej, ostemplowanie, nadanie numerów inwentarzowych, sporządzenie kart wypożyczeń, wydanie uczniom.

 

 

 

  Pozostałe wiadomości - patrz Archiwum

 

ROZKŁAD DZWONKÓW

lekcja

od - do

1.

800 - 845

2.

855 - 940

3.

  950 - 1035

4.

1045 - 1130

5.

1140 - 1225

6.

1245 - 1330

7.

1340 - 1425

8.

1435 - 1520

9.

1530 - 1615

JESTEŚMY NA FACEBOOK

http://sp2aug.pl/testy_info.html


Copyright © 2002-2018 sp2aug.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Z. Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Rajgrodzka 1