,,,,,

 

tel./fax 87 643 28 55 <> e-mail: admin@sp2aug.pl  <>  http://sp2aug.pl


webmaster: S. Polak, e-mail: spol2006@gmail.com

  Strona główna  Dyrekcja  Nauczyciele  Archiwum  sp2aug.pl  BIP www.gim2.vdl.pl
 

Historia szkoły

 

W 1938 roku przystąpiono do budowy w dzielnicy letniskowej na Zarzeczu szkoły powszechnej nr 2. Kierownikiem tej placówki był Hieronim Jonkajtys. 1 września 1945 roku szkoła zaczęła funkcjonować przy ulicy Rajgrodzkiej. Kierownikiem powojennej placówki był pan Cieślewski. Kolejni dyrektorzy to: Zofia Pasierbińska, Władysława Macewicz, Jan Michałowski, Cecylia Krzewska, Hipolit Iwanicki, Ryszard Palczewski (1979-1986), Anna Perkowska, Czesława Derda (1986-1991), Anna Szałwińska (1991-1992), Mariusz Chmielewski (1992- 2002) i Marek Sznejder (2002-2017). Warto w tym miejscu sięgnąć do historii samego budynku. W miejscu obecnej szkoły, po I wojnie światowej, wojskowy carski zbudował dom. Po jego śmierci budynek został przeznaczony na przytułek – a dokładniej dom starców. W latach 1936-1937 dokonano wzmocnienia fundamentów i częściowej jego przebudowy. Budynek stał pusty. W czasie II wojny światowej szefostwo Gestapo miało tu swoją siedzibę. 1 września 1945 roku uczniowie rozpoczęli w niej naukę. Służyła ona swoim wychowankom i nauczycielom do roku 1985, w którym to nastąpił generalny remont starej placówki. Trwał on około dwóch lat. 1 września 1987 roku szkoła podstawowa nr 2 rozpoczęła swoją działalność w nowym, pięknym, obecnym budynku. Jej bramy otworzyła pani dyrektor Czesława Derda wraz z panią wicedyrektor Wiesławą Wawiórko.

17 maja 1991 roku szkoła otrzymała imię Zygmunta Augusta oraz prawo posiadania sztandaru. W pierwszą rocznicę nadania imienia – 15 maja 1992 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci patrona.

W roku szkolnym 1992–1993 zaczęliśmy realizować program „Zdrowa Szkoła”, a 14 listopada 1994 roku otrzymaliśmy Certyfikat Europejskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie.

W roku 2003 nawiązaliśmy owocną współpracę z miastem i szkołą włoską w Porto Ceresio.

Ponadto możemy poszczycić się udziałem naszych wychowanków w wielu konkursach organizowanych na terenie szkoły, jak i miasta. Nasi uczniowie biorą udział w licznych akcjach charytatywnych. Zawsze świetnie bawią się na wszelkiego typu uroczystościach organizowanych na terenie szkoły. Dzieci wraz ze swoimi opiekunami zwiedzają najbliższe okolice, jak również piękne i odległe zakątki naszego kraju. Współpracujemy z Komendą Policji w Augustowie, Strażą Pożarną i augustowskimi placówkami kulturalno–oświatowymi.

W związku z reformą oświaty, 1 września 2017 roku do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta zostało włączone Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie. Od tego dnia stanowimy jedną szkołę jako Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie z klasami gimnazjalnymi. Główna siedziba szkoły mieści się w budynku przy ulicy Rajgrodzkiej 1. Dyrektorem szkoły została Pani Agnieszka Renata Milanowska. Jej zastępcami zaś Pani Henryka Rzepecka i Pan Leszek Mołodziejko.

Obecnie posiadamy w szkole 27 sal lekcyjnych, sale gimnastyczne, kuchnię, gabinet pedagoga, logopedy i pielęgniarki oraz salkę do zajęć korekcyjnych. Dysponujemy pracownią komputerową, jak również salą multimedialną do nauki języka angielskiego. Do szkoły uczęszcza ośmiuset uczniów. Pracuje w niej osiemdziesięcioro czworo nauczycieli. Z dużymi sukcesami funkcjonują w niej oddziały integracyjne, w których uczą się dzieci niepełnosprawne wraz z dziećmi zdrowymi. Uczniowie z trudnościami wymowy objęci są opieką logopedyczną. Odbywają się ponadto zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w nauce uczęszczają na zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno–kompensacyjne i wyrównawcze. Szkoła dysponuje świetnie wyposażoną biblioteką. Promujemy uczniów zdolnych, którzy swoje zainteresowania mogą rozwijać na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. W szkole aktywnie działają organizacje i samorządy szkolne: Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Caritas. Od 2002 roku pochwalić się możemy Klubem Europejskim.


aktualizacja, 2017.12.01

Anna Burakiewicz, Stanisław Polak

 

 

 

  Pozostałe wiadomości - patrz Archiwum

 

ROZKŁAD DZWONKÓW

lekcja

od - do

1.

800 - 845

2.

855 - 940

3.

  950 - 1035

4.

1045 - 1130

5.

1140 - 1225

6.

1245 - 1330

7.

1340 - 1425

8.

1435 - 1520

9.

1530 - 1615

JESTEŚMY NA FACEBOOK

http://sp2aug.pl/testy_info.html


Copyright © 2002-2018 sp2aug.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Z. Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Rajgrodzka 1